Chưa có đánh giá nào
9 bài thơ
Tạo ngày 23/01/2018 16:08 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Đường về quê mẹ, NXB Tác phẩm mới, 1987.