174.41
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2014 20:22

Trong túp nhà tranh cạnh liếp che
Ngọn đèn mờ toả ánh xanh lè
Tiếng chày nhịp một trong đêm vắng
Như bước thời gian đếm quãng khuya


1943

Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013