Chưa có đánh giá nào
21 bài thơ
Tạo ngày 04/04/2014 20:32 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 06/04/2014 20:23 bởi hongha83
"Sau luỹ tre" bao gồm 21 bài nằm trong tập "Thôn ca".