Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/11/2017 14:25, số lượt xem: 294

Bạn nhắc Gôi Vị, đền thiêng
Trong tâm khảm, một cõi riêng, tự hào
Cha ông đó, tự thưở nào
Vì dân, vì nước, vì đồng bào, quê hương.

Một thời nông nổi, đáng thương
Đền thiêng thành chốn xã phường, uỷ ban
Tượng thần, tượng thánh miễn bàn
Mang xếp xó, để mấy gian họp hành.

Sân đền, đất rộng, là dành
Cho phim chiến đấu tung hoành Liên Xô
Các bà, các chị, các cô
Các anh, các chú cứ ra vô, ồn ào.

Một thời bao cấp, xiết bao
Nhớ ơi là nhớ, tôi nào quên đâu
Phim màn ảnh rộng, nhịp cầu
Nối văn minh xóm, tới tận đầu nước Nga.

Đoàn chiếu phim đến, muôn nhà
Nấu cơm sớm để còn mà đi coi
Trẻ con chúng mình loi choi
Chui rào trốn vé, còn đòi ngồi trên
Các anh, các chị xã bên
Nhiều người tranh thủ mà nên vợ chồng.

24/11/2017
Đền Gôi Vị (Sơn Hoà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) được xây dựng vào thời Hậu Lê, thờ bốn vị phúc thần: Đại Tư đồ Đinh Quận công Đinh Điền; Anh nghị Đại vương Đinh Nho Công; và con trai Đinh Nho Công: Đặc đạt Đại vương Đinh Nho Hoàn; Tiết phụ Phan Thị Viên (á thiếp Đinh Nho Hoàn); cùng các vị: Sơn thần rú Vạc-Cao Sơn Cao Các Mạc sơn Đại vương; Thành hoàng-Kim đồng Ngọc nữ; thổ địa.
Thời kỳ bài trừ mê tín dị đoan, đền được dùng làm trụ sở UBND xã; các cổ vật, tượng, đồ thờ cúng đã bị vứt bỏ, thất lạc. Hiện nay uỷ ban cũng đã bỏ đi. Đền trở nên hoang phế. Năm 2005, đền được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Họ đang tính chuyện phục hồi.