11.00
Đăng ngày 04/10/2019 23:21, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 05/10/2019 15:15, số lượt xem: 1459

Bóc ra vừa trắng lại vừa tròn,
Nần nẫn như này, phải, mới ngon.
Lúc trẻ thay cơm xơi cả nhả,
Nay già quà vặt mẩu con con.
Không say yên chí thân còn giữ,
Hễ trót mà say mạng khó còn.
Ngoài phố ban đêm thường cũng lắm,
Góc đường đứng bán biết cò ngon?

03/10/2019
Lột ra: lột vỏ bỏ nồi
Củ sắn (củ khoai mì). Thưở nhỏ đói kém ăn cả rổ thay cơm, thường hay bị say sắn.