13.00
Đăng ngày 29/11/2017 09:15, số lượt xem: 4016

Cô bé quàng khăn đỏ xưa
Bây giờ mưa nắng, đón đưa, ai nào
Bây giờ cô sống ra sao
Nhà cao cửa rộng, ra vào thảnh thơi?

Cô bé quàng khăn đỏ ơi
Nhớ chăng cậu bé thưở nơi quê nhà
Trời mưa trời nắng hai ta
Tay trong tay cứ gọi là tung tăng?

Ban đầu gọi nhau bằng thằng
Bằng cân, cứ thế lằng nhằng bao năm
Đến khi tròn tuổi trăng rằm
Tự nhiên cấy bữa nong tằm cùng khênh
Cô bảo rằng: em nhờ ênh
Cô còn chủ động: chúng mềnh yêu nhau?
Rồi ra mắt trước mắt sau
Không ai hai đứa ôm mau, thơm mồm…

Tôi còn nhớ mãi cái ôm
Tôi còn nhớ, đấy là hôm đẹp trời
Nhớ khăn quàng đỏ một thời
Bây giờ đang ở cấy nơi mô hè?

29/11/2017

Chú thích: gọi nhau bằng thằng, bằng cân-gọi nhau bằng thằng (nọ) con (kia); cấy bữa-cái bữa; ênh-anh; mềnh-mình; cấy nơi mô hè-cái nơi nào nhỉ.