Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2018 16:32, số lượt xem: 347

Xóm nhỏ vườn chiều chân núi vắng
Ánh tịch dương le lói phía trời xa
Chái nhà gianh bảng lảng khói lam, và
Mõ lộc cộc trâu về chuồng thủng thẳng
Bếp bập bùng mẹ già ngồi lẳng lặng
Dùng que cời gẩy gẩy những lọn rơm
Vừa gạt mun vùi xuống ủ nồi cơm
Lại khệ nệ đặt đun om nồi nác
Ra đầu hồi: -Vơ bà con cô bác
Túi ăn xong sang tui nhởi, nác ngon!