Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/01/2020 22:52, số lượt xem: 229

Người ơi... trời quê ta vừa trong vừa mát
Dựa gốc đa mà cùng hát ngân nga, ơ... ờ
Ai về xã mới quê ta
Nghe câu ví ơ.... giặm, thiết tha ân ơ... tình.

Quanh quanh Hoà An lại Thịnh
Xưa ba xã chúng mình
Chung nước biếc non xanh
Cùng chung câu ví giặm
Sâu nặng nghĩa tình câu ví giặm.

Địa linh nhân ơ kiệt
Đất rạng rỡ bao đời
Đất rạng rỡ bao thời
Bao danh nhân biết bao bậc anh hùng
Lớn lên từ Sơn Hoà, Sơn An, Sơn Thịnh.

Gừng cay ơ muối mặn
Đã hết giận rồi ơ thương
Đi xa xứ càng ơ thương
Đã thương nhau không kể Thịnh Hoà An
Ba vạn sáu ngàn ngày vẫn không hề phai nhạt.

Kề sông xanh ơ Sơn Thịnh
Tựa Thiên Nhẫn Sơn ơ Hoà
Sơn An cũng vỡ oà
Niềm vui chung lan rộng cả quê mình
Cùng sáp nhập đồng tâm đồng lòng xây xã mới.

Sơn An ơi lên ơ tiếng
Sơn Hoà nữa đâu rồi
Sơn Thịnh cũng đã đây rồi
Nào ta cùng gần ta xích lại
Ta cùng gần nào ta xích lại.

Bao đời cùng bên nhau mãi
Nên cũng chẳng lạ ơ lùng
Nên cũng chẳng ngại ơ ngùng
Xắn tay cùng dựng xây tương lai xã mới
Xắn tay cùng dựng xây đẹp giàu xã mới
An Hoà Thịnh đời ơ đời!

02/01/2020
Nhân 3 xã Sơn Hoà, Sơn An, Sơn Thịnh sáp nhập thành xã An Hoà Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh