Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/04/2020 16:55, số lượt xem: 257

Vú sữa nhà em bác thấy không,
Quả nào quả nấy mọng, căng hồng.
Thích ăn phải bóp, tay tay, bóp,
Muốn đẹp cần mông, trái trái, mông.
Đẹp sợ của dơ nơi tiếp thị,
Xấu thường “rau sạch” chốn nhà nông.
Trên phây thấy đấy bao nhiêu vú,
Sữa tưởng là ngon, lại chả mông?

22/4/2020