Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/01/2022 16:58, số lượt xem: 71

Sá chi ta cũng vịnh hoa Đào,
Tập tẹ hoạ vần chút chứ sao.
Bán Tết đắt hàng thường chém sắc,
Buôn năm ế chỏng hết đòi cao.
Rẻ mua chậu lớn đương nhiên đẹp,
Đắt sắm cành còi cũng chẳng xao (sao).
Phòng khách chưa Đào chưa phải Tết,
Nhưng Giêng ít bữa lại là ao (out).

(Hoạ thơ trên mạng, dùng lại các chữ cuối câu của bài xướng)