Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/10/2019 21:19, số lượt xem: 313

Tôi về chốn cũ thăm trường cũ
Cỏ mọc thềm rêu cửa lỏng cài
Vì sao hoang phế sao hoang phế
Tôi biết tìm ai biết hỏi ai?

Rưng rưng tôi bước mắt nhoà lệ
Lớp cũ tôi đây bảng cũ đây
Khúc chuối khô queo đùm lọ nghẹ
Cùng tôi một thưở tuổi thơ ngây.

Tôi nhớ như in viên phấn trắng
Thầy ném vào tôi tiết giảng văn
Bởi không lo học lo trêu gái
Làm suốt tuần tôi cứ trở trăn.

Thầy cũ giờ đâu bạn cũ đâu
Ước chi quay ngược thưở ban đầu
Cho tôi bạn cũ bên thầy cũ
Chăm học chăm rèn chẳng trẻ trâu.

Tôi ra cửa lớp trước sân trường
Khăn đỏ trời ơi rực một phương
Ồ không khăn đỏ cây phượng đỏ
Như bạn bè tôi trông dễ thương.

3/10/2019