Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2020 10:50, số lượt xem: 106

Quê đang bắt đầu gặt
Nơi nơi lúa chín vàng
Trời cũng bắt đầu hạ
Nắng bắt đầu chói chang.

Gió Lào quên chưa thổi
Ve cũng chưa râm ran
Thỉnh thoảng cơn gió cái
Mát thôi rồi, mê man!

Trưa bày mấy mâm cỗ
Tưởng nóng, nhưng không sao
Rượu vào quên cả nóng
Hoá ra chưa nỗi nào?

Chơi vài hôm hết lễ
Em thì cũng chẳng về
Đành lên đường mà chẳng
Gặp em cùng, trong quê.

3/5/2020