Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/01/2021 12:25, số lượt xem: 88

Xưa nay “trâu trắng” để rèo chơi,
“Trâu trắng” làm nông chuyện lạ đời.
Cuốc đất e không Huyền, bạn nạ,
Trồng rau chắc hẳn Thọ, mày ơi?
Hai sương không số theo nghề, nhẩy,
Một nắng từng đâu trải nghiệp, hời?
Cũng mướt mảnh vườn, ngong được đấy,
Chồng chăm, vợ chụp đáng khen, nời!

(Trêu một người bạn đăng mảnh vườn nhỏ lên phây)
29/01/2021