Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/01/2020 13:33, số lượt xem: 141

Ai đã từng nghe tiếng sáo Mèo,
Từ trên vách đá núi cheo leo.
Sẽ không quên được lời reo rắt,
Nên chẳng thờ ơ phận kiếp nghèo.
Lững thững bình minh sương sớm phủ,
Âm thầm đêm tối ánh trăng treo.
Là bao số kiếp con người mải,
Cặm cụi, cần lao, đá núi, trèo.

Cặm cụi, cần lao, đá núi, trèo,
Bước chân quen cảnh bước cheo leo.
Vùng than trước đó chưa hề biết,
Nghề mỏ từ nay thoát cảnh nghèo.
Buổi sáng hầm lò sương sớm phủ,
Buổi chiều tầng mỏ ánh trăng treo.
Sáo Mèo ai gọi ai reo rắt,
Thợ mỏ vào ca, bạn mỏ, Mèo!

21/01/2020