Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/09/2018 08:21, số lượt xem: 288

Sáng ra một chút heo may
Trưa chút nắng nhạt như vay đâu về.

Chiều mây xam xám một bề
Đêm trăng giống kiểu đánh đề bị thua.

Ti mưa, ti gió như đùa
Gợi buồn, gợi nhớ, chua chua, hờn hờn.

Tháng nào man mác lòng hơn
Trở mùa, tháng Chín chập chờn vậy ta?

28/9/2018