Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2018 22:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 07/07/2018 17:08, số lượt xem: 287

Con tạo vần xoay cứ tít mù,
Lao tâm kết cục thấy lù lù:
Mồ to đá nặng đè muôn thưở,
Mả nhỏ cỏ mềm đắp thiên thu.
Ta dại ta nhàn chơi thoả thích,
Người khôn người mải việc lu bu.
Trăm năm thoáng chốc rồi ra cũng,
Thỉnh thoảng ven đồi chút gió ru.

05/7/2018