14.00
Đăng ngày 02/11/2017 23:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 03/11/2017 13:01, số lượt xem: 304

Từ ngày em đi lấy chồng
Tôi hay ra đứng bờ sông chiều chiều
Nhìn theo những bóng liêu xiêu
Hình dung ra cảnh người yêu đang về.

Phải chi tôi có bùa mê
Phải chi tôi đã chưa hề mất em
Phải chi hôm đó tôi đem
Trầu cau đến sớm, rồi xem như rồi
Mẹ em nhận trầu cau tôi
Bố em cũng nói, thôi thôi con à
Lấy chồng đừng lấy chồng xa
Lấy ngay lối xóm mẹ cha cậy nhờ.

Bây giờ tiếc ngẩn tiếc ngơ
Em thì cũng thế, không ngờ phải không
Từ ngày em đi lấy chồng
Tôi hay ra đứng bờ sông chiều chiều.

01/11/2017