Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/08/2017 21:01, số lượt xem: 236

Tự nhiên trời đổ cơn mưa
Chung đường hai đứa trú bừa gốc đa.

Tự nhiên gặp, tự nhiên xa
Những lời muốn nói chưa ra thành lời.

Bấy lâu chỉ nắng nửa vời
Không mưa nặng hạt để mời chung ô.