Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/04/2017 22:27, số lượt xem: 263

Tôi chui vào ngày, tôi trốn vào đêm
Luẩn quẩn loanh quanh, nào ngoài thiên địa
Tôi ngẫm thời gian thật là mai mỉa
Hôm qua là ngày hôm nay cũng ngày

Tôi mang đống ngày tôi đổi cuộc say
Rượu vào lâng lâng ngày vào dĩ vãng
Ngày chia tay tôi ngày vào chạng vạng
Tôi chia tay ngày tôi vào cô đơn

Là tôi nhiều hơn hay ngày nhiều hơn
Tôi già rất nhanh ngày trẻ rất dai
Tôi tìm suốt đời chẳng gặp ngày mai
Tôi ngủ đêm dài, hôm nay lại tới

Tôi không muốn chờ, tôi không muốn đợi
Tôi chạy theo ngày ngày chạy theo tôi
Ngày chỉ có ngày tôi còn cả tối
Ngày cả đống ngày còn tôi riêng mỗi.