15.00
Đăng ngày 08/11/2022 10:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 08/11/2022 10:40, số lượt xem: 108

Một năm
Ba trăm sáu mươi lăm ngày
Đằng đẵng
Tôi pha loãng tôi
Bằng cà phê buổi sáng
Bằng rượu buổi trưa
Và bằng đàn bà buổi tối.
Và cứ thế
Đã mấy chục năm rồi
Đến bây giờ
Tôi là ai?
Tôi là tôi?
Hay tôi là cà phê?
Hay tôi là rượu?
Hay tôi là đàn bà?

08/11/2022