Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/02/2017 23:13, số lượt xem: 327

Ngồi yên tôi ngỡ tôi yên
Mà không tôi vẫn triền miên du hành
Tôi bay trong cõi trời xanh
Phi thuyền trái đất vòng quanh mặt trời
Tâm tôi cũng thế, không ngơi
Ta bà trần thế rối bời suy tư.