Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2020 14:22, số lượt xem: 168

Qủa chi lại quả gọi là sung,
Xếp tự gốc cây đến tận cùng.
Chả quý, nhà nghèo thường vẫn vặt,
Không sang, tiệc lớn cũng hay dùng.
Nhà nghèo chấm muối, ngon vô kể,
Tiệc lớn ngâm chua, khoái lạ lùng.
Rượu đế, rượu tây sung một đĩa,
Nâng ly, cạn cốc thảy đều sung.

29/5/2020