Thấy trẻ con học hoài
Trời làm ra mùa hạ
Có ve kêu và cả
Phượng sân trường đỏ hoa.

Trời làm nắng chan hoà
Rồi làm mưa ướt áo
Làm trời xanh trứng sáo
Làm biển xanh dạt dào.

Cô giáo bảo: thôi nào,
Nghỉ hè thôi, các bạn
Học mãi rồi cũng chán,
Xuống biển nào, cùng chơi!

Hoặc thì đi muôn nơi
Du lịch cùng bố mẹ
Hoặc thì về quê nhé
Thăm ông bà, trong quê!

Ba tháng hè chán chê
Trời bèn thôi, hết hạ
Chuyển sang thu, và đã:
Năm học mới bắt đầu!

13/7/2020
(Thơ cho thiếu nhi)