Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/12/2018 09:50, số lượt xem: 279

Số phận loài cò thật oái oăm,
Gần như tuyệt chủng với cò quăm.
Hiếm nhìn tha thẩn vài con ốm,
Khó chộ liêu xiêu mấy mỏ khoăm.
Cá thể hao dần theo từng tháng,
Cả loài còn lại được bao năm?
Bảo tồn xin hỏi làm sao nhỉ,
Để một loài cò khỏi biệt tăm?

(Hoạ thơ thầy giáo Tống Trần Lữ)
11/12/2018