Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 20:46, số lượt xem: 174

Động cỡn chi mà dữ vậy mi,
Từ đâu ập đến khiếp chưa nì.
Vồ mạnh, chồm cao, dâng lên, ối!
Vỗ lẹ, chuồn nhanh, xỉu xuống, xì!
Một trận đầu tiên hè, đã ngán,
Muôn lần thử lại nhở, hơn chi?
Sóng ơi ì ộp mần chi, khổ?
An phận, yên lòng, nghĩ lại đi!

04/7/2018