Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/01/2018 12:43, số lượt xem: 208

Sáng nay ba mốt, ố la la
Chủ nhật, đương nhiên được ở nhà
Chợt tiếc một năm qua rồi nhỉ
Lại rằng nửa kiếp tiếp sao ta
Năm mươi thủng thẳng nay đà tới
Trăm chẵn nhùng nhằng lại sẽ nha
Vợ gọi anh ơi ăn sáng nhé
Rồi con xăng xái vội pha trà.

31/12/2017