Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 20:05, số lượt xem: 234

Ông trời hết nắng lại mưa
Một ngày hai buổi quá trưa sang chiều.

Vợ chồng hết ghét lại yêu
Hỏi rằng thương mến bao nhiêu cho vừa?

Ghét thì một chút cũng thừa
Điều mình không muốn chớ dừa cho ai.

Thôi thì khôn dại cả hai
Đừng nên phân định đúng sai chuyện tình.