Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2017 19:08, số lượt xem: 281

Đời nhầm tưởng ta là chai rượu
Uống suốt ta từ thưở đôi mươi
Ta sắp cạn đáy
Hình hài
Quắt kiệt xác khô.