Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/12/2018 22:09, số lượt xem: 307

Quýt nhà đã chín thế này đây,
Cũng lắm công phu mới được vầy.
Bóc trấy cho mồm, chà, ngọt lịm,
Đăng phây khoe bạn, đấy, rành sây.
Ông chăm không kể trưa chiều nhỉ,
Bà bón nào hay sáng tối hầy.
Đất phố, người đông, vườn chẳng rộng,
Dăm ba cây cỏ, chỉ nhiêu đây.

14/12/2018