15.00
Đăng ngày 06/03/2018 22:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 07/03/2018 10:20, số lượt xem: 265

Trời lấy nước mắt làm phụ nữ
Cho nên phụ nữ hay khóc nhè
Nếu biết tỉ tê biết chia sẻ
Dám rằng phụ nữ sẽ im re.

Trời lấy nhớ thương làm phụ nữ
Cho nên phụ nữ hay tủi thân
Nếu biết dịu xoa biết dần dần
Tin rằng phụ nữ sẽ rất gần.

Trời lấy tình yêu làm phụ nữ
Cho nên phụ nữ khi đang yêu
Là cứ đêm đêm cứ chiều chiều
Nhớ thương tơ tưởng biết bao nhiêu.

May trời không lấy lý trí nhỉ
Để làm phụ nữ khi biết yêu
Cho nên bao kẻ trai vớ vẩn
Vẫn có người yêu thật mĩ miều.

06/03/2018