Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/09/2017 21:38, số lượt xem: 236

Ngồi tầng mười bảy ngắm mưa rơi
Một trận mưa to trắng cả trời
Xả lũ Thiên đình nâng cửa xả?
Chơi ngông lão Sấm ngoạc mồm chơi?
Vạch ngang ông Sét bên này vạch
Bơi ngược tầng mây phía ấy bơi
Chẳng biết khi nào trời hết nước
Mà mưa như trút chẳng hề ngơi.

Mà mưa như trút chẳng hề ngơi
Đường xá nãy giờ ngập mấy nơi
Xe cộ bì bồng xuôi ngược lội
Dòng người nhúc nhích trước sau bơi
Đèn xanh phải chịu, lùi về, đợi
Đèn đỏ đành thua, lấn tới, chơi
Là bởi mưa to nên hỗn loạn
Giao thông dưới phố rối bời bời.

Giao thông dưới phố rối bời bời
Biết họ mấy giờ được tới nơi
Đường tắc như kia khuya vẫn tắc
Mưa rơi thế nọ tối còn rơi
Người xuôi cố lách thêm ly, chịu
Kẻ ngược len dần được chút, chơi
Xe cộ ứ ùn đông thế nọ
Mà mưa cứ tiếp chẳng hề ngơi.