Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/03/2017 11:40, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 06/03/2017 16:06, số lượt xem: 363

Đuổi thẳng cổ các thần linh khỏi chỗ
Ngôi đền thiêng thành trụ sở uỷ ban
Bệ thờ kia trưng dụng để làm bàn
Cho tương xứng uy quyền quan đầu xã!

Bốn ngàn năm, toàn dân đà vất vả
Bởi cường quyền, lũ phong kiến dã man(?)
Đã hiểu ra, chế độ ấy bạo tàn
Thì tất cả, phải ra tay phá hết!

Đầu u mê, tay chân nào biết mệt
Đập tanh bành di sản của ngàn xưa
Đền chùa ư, lăng tẩm cũng không chừa
Sách cổ xé, giấy phết diều bọn nhỏ

Tiếng ngậm ngùi, vọng ngàn xưa, trong gió
Cha ông buồn, ngơ ngác, tội tình chi?
Liệu mai này, sử sách có cần ghi:
Vẫn còn nợ tiền nhân lời sám hối!

Đền Gôi (Sơn Hoà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) được xây dựng vào thời Hậu Lê, thờ bốn vị phúc thần: Đại Tư đồ Đinh Quận công Đinh Điền; Anh nghị Đại vương Đinh Nho Công; và con trai Đinh Nho Công: Đặc đạt Đại vương Đinh Nho Hoàn; Tiết phụ Phan Thị Viên (á thiếp Đinh Nho Hoàn); cùng các vị: Sơn thần rú Vạc-Cao Sơn Cao Các Mạc sơn Đại vương; Thành hoàng-Kim đồng Ngọc nữ; thổ địa.
Thời kỳ bài trừ mê tín dị đoan, đền được dùng làm trụ sở UBND xã; các cổ vật, tượng, đồ thờ cúng đã bị vứt bỏ, thất lạc. Hiện nay uỷ ban cũng đã bỏ đi. Đền trở nên hoang phế. Năm 2005, đền được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Họ đang tính chuyện phục hồi.