Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2020 11:37, số lượt xem: 95

Một đoá thơm hương mấy phố phường,
Nửa đêm nằm mộng mộng còn vương.
Thương hồn trinh nữ phiêu phiêu gió,
Thương kiếp hồng hoa lạnh lạnh sương.
Thương đẹp rạng ngời bao kẻ ước,
Thương tàn queo quắt mấy người thương.
Thương hồn trinh nữ, thương hoa nhỉ,
Mà mộng đêm qua mộng dị thường?

16/4/2020