Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 19:05, số lượt xem: 211

Vẳng nghe tiếng sáo Trương Chi
Con thuyền lẻ bóng vừa đi khuất rồi.

Ruột gan ai những rối bời
Đứng bên sông vắng, trông vời vợi xa.

Người đi, đất lạ là nhà
Mặc người ở lại vào ra lẻ đời.

Người đi vui thú muôn nơi
Mặc ai nước mắt đầy vơi võ vàng.

Ai người số kiếp đa đoan
Ai người gặp sóng đã toan bỏ dòng.

Ai gây chi cảnh sóng cồn
Bể dâu một kiếp đoạn trường cho ai.

Đã không chung gánh hai vai
Thì vương một chút tình ai cũng nhiều.

Đã không sát cánh sớm chiều
Buông chi lời nói thương yêu trọn đời.