Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/04/2020 15:05, số lượt xem: 116

Mưa dầm, gió bấc, khổ nhiều khi,
Khổ nhất cơm canh đến bữa, vì:
Rút rạ ướt nhèm, châm chẳng cháy,
Quẹt diêm lạnh cóng, bật không gì.
Rạ hong trên bếp lâu còn được,
Diêm ủ trong quần mãi chẳng chi.
Xin lửa nhà bên, em cũng vậy,
Nhìn nhau hai đứa cức chì chi.

29/4/2020