Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2017 14:54, số lượt xem: 289

Mo-óc dam chuyện nớ khó chi mồ
Thấy lỗ thò tay móc móc vô
Khu chổng lên giời đầu nghía nghía
Chân ngâm xuống ruộng đít nhô nhô
Thường thì tóm gọn dam hang nước
Cũng bữa bắt nhầm rắn bô-ộng khô
Học chuyện nác dam ngon phải biết
Trộn cơm đánh cả bát ô tô.