Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/11/2017 22:54, số lượt xem: 349

Nông thôn đổi mới thật rồi hây
Nhà xóm vừa xây đẹp quá hầy
Đồng Vực xưa hè mưa choẹt nhoét
Ao Su trước nhỉ nước lầy nhầy
Môi trường a rứa nhìn rành ngán
Đời sống như ri ngó cũng rầy
Nay khác ngày xưa nay khác nhỉ
Nông thôn đổi mới thật rồi hây!

29/11/2017