Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2018 16:46, số lượt xem: 200

Sáng đến Âu Cơ tưởng dễ dàng,
Ai ngờ kẹt cứng dọc cùng ngang.
Người xem hoa nở đi ồn ã,
Kẻ chụp uyên ương bước rộn ràng.
Một sắc tinh khôi hoa với nắng,
Muôn màu xúng xính thiếp cùng chàng.
Những ai phiền não trong lòng nhất,
Cũng ngỡ nơi đây chốn địa đàng.

25/11/2018