Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2020 08:10, số lượt xem: 142

Múi, múi, trời ơi múi quá nhiều,
Chỉ nhìn thôi cũng đã là yêu.
Thơm lừng, màu vậy, suy là chuẩn,
Ngọt sắc, hình đây, đoán chả liều.
Và múi thì kia đầy cả quả,
Nên xơ hẳn thế chẳng là nhiêu.
Không ăn, chỉ ngắm trên phây cũng,
Đủ để cho ta tưởng tượng nhiều!

29/5/2020