Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2018 11:54, số lượt xem: 197

Thu đến, thu đi cũng kệ thu,
Thôi thì tranh thủ kiếm vài xu.
Nai lưng cuốc bẫm trên đồi vắng,
Còng cổ cày sâu dưới rọng su.
Nào được an nhàn khi tuổi xế,
Mà mong thủng thẳng chốn trăng lu.
Cuộc đời phải thế, thôi đành thế
Lão biết răng chừ hở mấy cu?

9/9/2018