Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/11/2018 21:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 11/11/2018 21:44, số lượt xem: 206

Kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống công nhân mỏ 12/11

1. Lộ thiên

Bãi thải lên xanh đẹp đẹp nhiều,
Tầng than vuông vắn lại càng yêu.
Xe còn lầm lũi dù chưa sáng,
Máy vẫn rền vang dẫu đã chiều.
Hối hả ngày đêm than óng ánh,
Lâng lâng sớm tối gió liêu phiêu.
Làm than tưởng khổ mà không khổ,
Đen chút, không sao, vẫn mĩ miều.

2. Hầm lò
Đen chút, không sao, vẫn mĩ miều,
Chui lò cũng thế, khổ là nhiêu.
Xe đưa nhận kíp khi mờ sớm,
Kiệu đón vào ca lúc vãn chiều.
Vì chống, lò ngay, nhìn lại, đã,
Tay khoan, than chảy, ngó vào, phiêu.
Đôi khi ngồi nghỉ trong lòng đất,
Có kẻ lâng lâng cũng vịnh Kiều.

11/11/2018