Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2020 12:31, số lượt xem: 122

Phong cảnh nơi đây đẹp, hữu tình,
Trên phây, bạn hữu, hãy xem hình:
Người tôn cho cảnh trần đời biếc,
Cảnh trợ cho người tuyệt thế xinh.
Chụp đứng thì nhìn ra lộng lẫy,
Chụp ngồi thì ngó lại lung linh.
Chị em nhà ấy, bên nhau ấy,
Là đẹp cùng nhau, có phỏng, mình?

23/5/2020