Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2020 21:44, số lượt xem: 101

Cứ tưởng hoa chi hẳn mĩ miều,
Hoá ra hoa bún, thật, không điêu.
Nhị vươn sợi sợi như hình bún,
Cánh xếp khum khum tựa bát riêu.
Hà Nội, Đình Thôn cây chỉ một,
Quảng Bình, Lệ Thuỷ gốc hơi nhiều.
Hạ Long hôm nọ trên phây đã,
Viết hẳn hai bài, rất đáng yêu!

13/4/2020