Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2018 14:11, số lượt xem: 220

Bạn cũ cùng trường đông thế
Bây giờ gặp lại mấy ai
Thỉnh thoảng trên phây cũng chỉ
Còm-men tâm sự một vài.

Mỗi người mỗi phương cách biệt
Làm ăn đủ kiểu đủ trò
Có người còn trong khốn khó
Cũng người chức tước to to.

Con cái mỗi ngày một lớn
Bạn bè đều đã sắp già
Có chăng một hôm nào đó
Hội trường đầy đủ không ta?

Biết rằng có người đã khuất
Có người này nọ không về
Như xưa biết là không thể
Vẫn mong một bữa bạn tề.

Trường xưa lớp xưa còn đó
Thầy cũ bạn cũ nhớ chi?
Sao lại là không bạn nhỉ
Hội trường một bữa làm đi!

Gặp nhau để mừng để tủi
Sụt sùi thổn thức trong lòng
Nắm tay kề vai bá cổ
Thoả ngày thoả tháng chờ mong.

Gặp nhau để mà có được
Trong đời những thoáng gặp nhau
Để mình bạn mình cũng để
Vẹn tình trọn nghĩa trước sau.

Bạn cũ cùng trường đông thế
Bây giờ gặp lại mấy ai
Thỉnh thoảng trên phây cũng chỉ
Còm-men tâm sự một vài.

12/4/2018