Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/07/2020 18:26, số lượt xem: 203

Hội lớp lần này tổ chức tận Đắc Nông
Anh cũng đến, em có về không nhỉ?
Các bạn bè mấy năm qua cứ ví:
Chuyện chúng mày như Chức Nữ, chàng Ngưu.

Chức Nữ, Ngưu Lang chẳng cần phải ủ mưu
Năm cũng cả một tháng trời thân mật
Mấy chục năm qua anh đã đi cùng trời, cuối đất
Chẳng thể nào lần ra dáng bóng em.

Các bạn bè anh biết, cũng hay đem
Chuyện chúng mình lên trên phây bàn bạc
Rất ồn ào, nhưng họ cũng chẳng có ý gì là ác
Họ mong rằng hai đứa được cùng đôi.

Cũng nhiều khi anh nghĩ, hay là thôi
Chuyện dĩ vãng, hãy chôn vùi dĩ vãng
Nhưng con tim mách rằng anh hãy ráng
Biết đâu rằng có bữa sẽ gặp nhau?

Thời gian thì vùn vụt, cứ trôi mau
Anh đã lão, em không còn trẻ nữa
Cơ hội ít dần nên cũng đừng lần lữa
Hội lớp lần này hẹn em nhé, Đắc Nông.

18/7/2020