Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/05/2020 11:23, số lượt xem: 126

Ninh Thuận ngàn đời đã khát khô,
Giờ đây Tân Mỹ phải chăng hồ:
Mang xanh mà phủ khắp vùng lúa,
Đưa nước mà chan mọi bãi ngô.
Hết cảnh mong mưa đong những chậu,
Qua thời sợ hạn múc từng xô.
Từ nay Ninh Thuận từ nay sẽ,
Bát ngát đồng xanh, thuỷ lợi hồ?

24/5/2020