Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2019 10:06, số lượt xem: 374

Năm lăm năm ấy ngẫm mà xa,
Chống gậy gặp nhau, tủi tủi là.
Gian khó một thời tôi đã lão.
Thảnh thơi đôi chút bạn nay bà.
Bàn đây cô ấy hiền như Bụt,
Góc ấy chàng đây nghịch quá ma.
Bảy mấy hội về cùng họp lớp,
Mà vui mà tưởng vẫn chưa già.

19/9/2019
Nhân thầy giáo Tống Trần Lữ (nguyên hiệu trưởng cấp 3 chuyên Hà Tĩnh) đăng trên facebook mời các bạn khoá 61-64 cấp 3 Hương Sơn gặp mặt, viết tặng thầy (và cũng là người chú) và các bạn thầy bài này.