Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/06/2020 20:54, số lượt xem: 67

Hạ Long phải nói đẹp vô biên,
Dẫu sống ở đây cũng phải nghiền.
Núi núi Bài thơ xinh, thực tế,
Đường đường bao biển đẹp, đương nhiên.
Ngàn ngàn đảo đá liên liên tiếp,
Vạn vạn nhà dân nối nối liền.
Cửa Lục bắc ngang cầu Bãi Cháy,
Rồi khu du lịch cứ triền miên.

03/6/2020