Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2019 14:52, số lượt xem: 138

Con lại về đây ngoại chẳng đây,
Vườn xưa lối cũ nhện chăng dây.
Nương chè ngơ ngác thương tay sạm,
Bụi duối bâng khuâng nhớ dáng gầy.
Giếng Đụn bần thần trăm năm tủi,
Chợ Trùa lặng lẽ một màu mây.
Khói hương cuộn cuộn bên di ảnh,
Giỗ ngoại con về ngoại ở đây?

30/10/2019