Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/04/2020 07:42, số lượt xem: 121

Một gốc khẳng khiu chốn cỗi cằn,
Mà hoa cứ nở nở nào ngăn.
Vàng lên rực rỡ cây khoan khoái,
Vắt đến kiệt cùng rễ trở trăn?
Muốn có thành công ngoài tưởng tượng,
Thì cần cố gắng chớ lăn tăn.
Như cây hoa ấy bên đường ấy,
Dẫu đã xuân qua nở muộn mằn.

31/3/2020